ข่าวสารและกิจกรรม
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์”
  • 15 ธ.ค. 2560
  • 1205

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ และผู้แทนของบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมงานมากกว่า 150 ท่าน

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยภายในงานได้มีการนำเสนอหลักการสากลสำหรับคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลแผนการรับมือกับภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของการนำหลักการดังกล่าวไปสู่วิธีปฏิบัติ และแนวทางคำถามที่คณะกรรมการจะใช้ถามฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีแผนการรับมือภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอกรอบนโยบายสำหรับรับมือกับภัยไซเบอร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ร่วมคิดและสนทนาเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย Mr. Tarun Sawney, Senior Director, BSA | The Software Alliance, Asia-Pacific, Mr. SeowHiong Goh, Executive Director, Global Policy & Government Affairs, Cisco Systems, Inc, Dr. Stephen J. Anderson, Commercial Attache´,U.S. Department of Commerce – International Trade Administration, U.S. Embassy – Bangkok, Mr. Ritesh Tiwari, Partner, Advisory, KPMG in India และคุณนนท์ หรยางกูล ทนายความที่ปรึกษาและพาร์ทเนอร์ สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ ประเทศไทย