ข่าวสารและกิจกรรม
ก.ล.ต. และ บีเอสเอ ขอเชิญคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้แทน เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
  • 21 พ.ย. 2560
  • 984

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ ขอเชิญคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน หรือผู้แทน เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS อโศก, MRT สุขุมวิท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งานสัมมนานี้อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และบีเอสเอ โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ต่อเนื่องจากงานสัมมนา “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทาย และทางออก” ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ในงานสัมมนาดังกล่าว วิทยากรได้ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเรื่องความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงขององค์กรประเภทหนึ่ง (Enterprise risk) พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ความตระหนักรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอสำหรับคณะกรรมการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลประสิทธิภาพของแผนการรับมือกับภัยไซเบอร์ในองค์กร ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต. และบีเอสเอ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารและสนับสนุน ให้คณะกรรมการมีความพร้อมต่อการกำกับดูแลแผนการรับมือกับภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ภายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่านจะได้รับทราบหลักการสากลสำหรับคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลแผนการรับมือกับภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของการนำหลักการดังกล่าวไปสู่วิธีปฏิบัติ และแนวทางคำถามที่คณะกรรมการจะใช้ถามฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีแผนการรับมือภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านจะได้รับทราบกรอบนโยบายสำหรับรับมือกับภัยไซเบอร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งมีลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ และจะได้ร่วมคิดและสนทนาเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทชั้นนำระดับโลก

ลงทะเบียน