ข่าวสารและกิจกรรม
BSA ร่วมด้วย Microsoft และ Autodesk จัดงานสัมมนาในนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
  • 25 เม.ย. 2561
  • 1114

บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ องค์กรชั้นนำที่ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก เช่น ไมโครซอฟท์ ออโต้เดสก์ ฯลฯ จัดงานสัมมนา "วิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1:2017" (How to Improve Software Asset Management (SAM) Based on ISO19770-1:2017) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Siam Food Executive Conference, ชั้น 2 อาคาร ESIE Plaza I, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานสัมมนา 

ภายในงานสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงภัยไซเบอร์ จากปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีการบริหารจัดการ, กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1:2017 ตลอดจนวิธีการเลือกรูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์  บรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ (1) คุณธันวา วาทหงษ์, Director – Deloitte Forensic, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd., (2) คุณกฤติยา เอี่ยมศิริ, Software Asset Management & Compliance Lead, Microsoft (Thailand) Limited (3) คุณสุรนารถ มะลิอ่อง Solutions Specialist, Manufacturing Industry, Autodesk