ข่าวสารและกิจกรรม
งานสัมมนนา “วิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1:2017”
  • 3 ก.ค. 2561
  • 1390

บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ จัดงานสัมมนา "วิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1:2017" (How to Improve Software Asset Management (SAM) Based on ISO19770-1:2017) ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่นิคมฯ บางปู และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานสัมมนา 

ภายในงานสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงภัยไซเบอร์ จากปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีการบริหารจัดการ, กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1:2017 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนวิธีการเลือกรูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ และออโต้เดสก์  บรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย

(1) คุณธันวา วาทหงษ์, Director – Deloitte Forensic, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.

(2) คุณประพัฒน์ ชัยรัตนมโนกร, Global Managed Service and SAM Consultant,  COMPAREX (Thailand) Limited

(3) คุณกมลวรรณ พงศาพิชญ์, Business Development Manager – Design & Manufacturing Solution, Thailand and ASEAN Emerging Countries, Autodesk Asia Pte Ltd (Thailand)

(4) คุณกฤติยา เอี่ยมศิริ, Software Asset Management & Compliance Lead, Microsoft (Thailand)