ข่าวสารและกิจกรรม
ก.ล.ต. และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง วีร่าเฟิร์ม สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 SAM standard
  • 27 พ.ย. 2558
  • 561

บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ มอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม ( Verafirm ) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) สำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 โดย ก.ล.ต. นับเป็นองค์กรแห่งแรกของอาเซียนที่ได้รับการรับรองนี้

นอกจากนี้ บีเอสเอยังมอบประกาศนียบัตรรับรองวีร่าเฟิร์ม ( Verafirm ) แก่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด บริษัทองค์กรภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 เช่นกัน

วีร่าเฟิร์ม ( Verafirm ) รับรองแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. และไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ถือเป็นแบบอย่างในการสร้างนโยบายบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมเรื่องการจัดซื้อซอฟต์แวร์ จัดทำบัญชีรายการซอฟต์แวร์ การใช้งานซอฟต์แวร์และปลดระวางซอฟต์แวร์ที่เลิกใช้งานแล้ว รวมถึงติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการละเมิดกฏหมายของการใช้งานซอฟต์แวร์ไม่ถูกลิขสิทธิ์

ประโยชน์ในระยะยาวของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ คือ องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนการจัดซื้อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่าง ๆ ลดน้อยลง เช่น ความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ต้องเสียชื่อเสียงและค่าเสียหาย และความเสี่ยงที่ระบบความมั่นคงปลอดภัยจะถูกเจาะเพื่อโจรกรรมข้อมูล การรับรองวีร่าเฟิร์ม ( Verafirm ) จะพิจารณาการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อดูว่าสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1 หรือไม่