ข่าวสารและกิจกรรม
ก.ล.ต. ร่วมกับ บีเอสเอ จัด Workshop ด้านการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนฯ พร้อมรับมือภัยไซเบอร์
  • 6 ก.ค. 2560
  • 716

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้บริษัทจดทะเบียนในหัวข้อ “การบริหารจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทซอฟต์แวร์ และการจัดการเหตุการณ์ด้านไซเบอร์” (Software IT Asset Management and Cyber Incident Management) เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ  โดยมีผู้แทนจากบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า 100 คน 

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากงานสัมมนาเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก” ที่จัดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบุคลากรด้านไอที ให้ความรู้ครอบคลุมเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในองค์กร เช่น การวางแผนและขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1 (2012) SAM รวมถึงขั้นตอนการจัดการเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับมาตรฐานควบคุมภายในของบริษัทได้