ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ขั้นตอนที่ 3 - การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
  • 1 ธ.ค. 2560
  • 1509

ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพราะซอฟต์แวร์ทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้บุคคลากรมีความสามารถในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการคดโกงผู้สร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์นั้นๆ ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์สูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์นั้นอย่างเต็มมูลค่า การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องยังเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล สร้างความกังวลใจเรื่องความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้ง เจ้าของธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา จะเห็นได้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นำมาซึ่งความเสียหายต่อทุกคน

 

การจัดการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่สาม: พิจารณาว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่นั้น ได้รับสิทธิการใช้งานตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่

เมื่อมีบัญชีแสดงสินทรัพย์ซอฟต์แวร์แล้ว ให้เปรียบเทียบรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรือที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด กับรายการซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังเรื่องสิทธิการใช้งาน เพราะซอฟต์แวร์บางประเภทกำหนดจำนวนสำเนาการใช้งานไว้แน่นอน ตั้งแต่การติดตั้งบนอุปกรณ์เครื่องเดียว หรือกำหนดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดนี้จะอยู่ในเอกสารลิขสิทธิ์หรือสัญญาการใช้บริการฉบับจริง

หากตรวจพบว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ต้องลบทิ้ง หรือหยุดแบ่งปันการใช้งานในทันที และต้องย้ำเตือนพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานซอฟต์แวร์ขององค์กร ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงอันตรายต่างๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง