ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มัลแวร์ โปรแกรมประสงค์ร้าย ภัยคุกคามจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
  • 12 ธ.ค. 2560
  • 491

 

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของไอดีซี (IDC) ก่อนหน้านี้ ที่พบว่า “การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ สิ่งที่คาดการณ์ได้ว่า ผู้ใช้มีความเสี่ยงที่จะถูกมัลแวร์จู่โจม” โดยมีหลักฐานเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ได้จริงเป็นข้อสนับสนุน

ดังนั้น องค์กรธุรกิจที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ความสนใจกับความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกับความเสี่ยงภัยไซเบอร์ดังกล่าว